People Synergy Learning Center เริ่มดำเนินกิจการในปี 2552 ปีที่สภาวการทางเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจาก Hamburger Crisis ของประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักอย่าง "สหรัฐอเมริกา" สำหรับ People Synergy แล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้น "มีความหมาย" แต่ไม่ได้ทำให้เรา "ตื่นตระหนก" ในทางกลับกันกลับทำให้เรา "ตระหนัก" ถึงความสำคัญของ "คน" หรือ "People" ในประเทศมากยิ่งขึ้นไปอีก

People Synergy เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวของคนไทย ดังนั้น ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศจะรุนแรงเพียงใดก็ตาม เราก็ยังคงเชื่ออยู่เสมอว่า "คน" เป็น "ส่วนสำคัญที่สุด" ที่จะช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา...เพียงแต่เราต้อง "ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา"

ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของ People Synergy จึงอยู่ที่ว่า "จะทำอย่างไร ให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกคน ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน" หลังจากนั้น เราจึงพยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ระยะหนึ่ง จนในที่สุดก็เกิดไอเดียใหม่...ที่เป็น "แนวทางการพัฒนาคนและองค์กรในแบบฉบับของ People Synergy เอง"

ต่อจากนั้น People Synergy ก็ได้ร่วมมือกับวิทยากรที่มีแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลและมีแนวทางในการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ขึ้นมารองรับความต้องการพัฒนาบุคคลากรที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดย่อมก็ตาม โดยทุกหลักสูตรของ People Synergy จะเน้นที่ผลลัพธ์ของการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เกิดกับตัวผู้เข้าสัมมนาและองค์กรเป็นสำคัญ

จึงทำให้ People Synergy ตั้งมั่นในหลักการทำงานและการเป็นที่ปรึกษาอยู่เสมอว่า...เราจะไม่ส่งมอบบริการที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนให้กับลูกค้าเป็นอันขาด...เรากล้ายืนยันในเรื่องนี้

ลูกค้าของ People Synergy จึงสามารถมั่นใจได้ว่า การสัมมนาทุกหลักสูตรที่เรานำเสนอและแนะนำจะเป็นตัวช่วยให้ทีมงานและองค์กรสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทั้งนี้...เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานและองค์กรสำหรับการทำงานในปัจจุบันและการรับมือกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆ รูปแบบนั่นเอง

People Synergy Learning Center
Simple Way to Sharpen Your Skills

 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th