เพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง...สู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Build up Negotiation Skill)
  การเจรจาต่อรองแบบ Triple Win…เครื่องมือสำคัญสร้างความสำเร็จของธุรกิจยุคนี้ (Triple Win Negotiation)
  สไตล์และบุคลิกภาพ....ผู้ช่วยที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์ (Style & Personality)
  Critical Thinking: New Paradigm for Peak Performance
  การตลาดสำหรับ SMEs
  ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  การใช้สื่อ internet เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th