ก้าวสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ (Being The Top Executive Secretary)
  ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเป็นเลขานุการผู้บริหาร (Fundamental Skills to be an Effective Executive Secretary)
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th