เจาะกลยุทธ์ 'ค้นลึกทุกความคาดหวัง' เคล็ดลับ 'การชนะใจลูกค้า' สู่การเป็นทีมงานบริการและการขายชั้นเลิศ (Win Cust. Heart)
  มัดใจลูกค้าด้วย...บริการที่เกินกว่าประทับใจ (Lock customer Through Proactive Service)
  เพิ่มพลัง "ทัศนคติเชิงบวก" และพัฒนา "ศักยภาพในการทำงาน" สำหรับทีมงานบริการ (Positive Attitude and Potential)
  จุดพลัง 'การบริการ' และเพิ่มศักยภาพ 'การทำงานเป็นทีม' สำหรับทีมงานบริการและสนับสนุนมืออาชีพ (Build up Service Skill)
  สร้างความประทับใจสูงสุด...ด้วยบริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Creating Customer Delight on Telephone)
  กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับทีมงานบริการ (Problem Solving & Decision Making)
  เพิ่มพลัง 'กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง'...เพื่อความเป็นเลิศของทีมงานบริการ (Communication & Negotiations)
  สไตล์และบุคลิกภาพ....ผู้ช่วยที่จะสะท้อนความเป็นตัวคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์ (Style & Personality)
  บุคลิกภาพและการสื่อสาร...กุญแจสู่ความสำเร็จในงานบริการ (Personality and Communication Improvement)
  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM : Customer Relationship Management
  การบริหารประสบการณ์ลูกค้า : CEM
  Customer Service in Excellence & Service Mind
  Customer Service & Dealing with Aggression on the Phone
  Win-Win Strategies to Resolving Customer Conflict
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th