ข้อมูลสมาชิก 
* คำนำหน้าชื่อ   นาย นางสาว นาง
* ชื่อ  
* นามสกุล  
* ชื่อที่ให้ปรากฏใน Webboard   *กรุณากรอกชื่อที่ต้องการแสดงใน webboard
* Username   ตรวจสอบ Username
* Password  
* อีเมล์   Checkmail
รูปภาพที่จะแสดง (avatar)  
    * ไฟล์ที่ใช้ควรมีนามสกุล (jpg, jpeg, gif) และ ขนาดไฟล์ที่แนะนำคือ (120 * 120)
 
ข้อมูลส่วนตัว 
วันเกิด  
โทรศัพท์มือถือ  
โทรศัพท์บ้าน  
ที่อยู่  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ข้อมูลหน่วยงาน 
(กรณีต้องการรับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับการสัมมนา หากท่านไม่ต้องการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ สามารถคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกเว็บได้)
*ชื่อหน่วยงาน  
*ประเภทธุรกิจ  
*ที่อยู่หน่วยงาน  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
* โทรศัพท์ที่ทำงาน  
โทรสารที่ทำงาน  
อีเมล์ที่ทำงาน  
เว็บไซด์ของหน่วยงาน