หลักสูตร การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Understanding Others Skill) รุ่น 11
Code PE-012
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ

หลายครั้งปัญหาที่เกิดในองค์กร
มักเกิดจากการไม่ได้เรียนรู้ที่จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองและผู้อื่น
ทำให้มองเห็นบุคลิกภาพและความแตกต่างของผู้อื่น
เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการทำงานเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น...
คุณเคยคิดหรือไม่ว่า หลายๆ ครั้งทำไมฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายมักจะคุยกันไม่เข้าใจ
หรือแม้แต่คนใกล้ชิดของคุณ...ทำไมถึงไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือตั้งความหวังไว้

การเรียนรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเองนั้นสำคัญอย่างยิ่ง...
แต่การเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับผู้อี่นนั้นสำคัญยิ่งกว่า
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสเข้าใจ
ถึงบุคลิกภาพและตัวตนที่แท้จริงของตนเอง
และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอย่างมีความสุข
เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่น่าคบหาและเป็นการลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมักเกิดปัญหา
จากความรู้สึกที่ไม่รับผิดชอบร่วมกันของทีมงาน
มีการโยนความรับผิดชอบ มีการแบ่งกลุ่ม หรือขัดแย้งกัน
ทําให้การทำงานเป็นทีมขาดซึ่งการประสานงานที่ดีระหว่างกันและกัน
นั่นย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานขององค์กรในภาพรวมในที่สุด

ดังนั้น...
หากทีมงานทราบวิธีการทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ทั้งเนื้องานและเกิดความสุขสนุกในการทํางาน
จะส่งผลให้ทีมงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
และต้องการร่วมรับผิดชอบปัญหาทุกอย่างด้วยกันนั่นเอง

วัตถุประสงค์

 

เนื้อหา • พื้นฐานและธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น
• เรื่องของ “คน” และความแตกต่างของคน
• รู้เขารู้เราด้วย D-I-S-C
• มนุษยสัมพันธ์และการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
• การปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น
• ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง
• วิธีลดความตึงเครียดในการทํางาน
• การทํางานร่วมกัน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในทีมงาน
• สรุป คำถาม คำตอบ
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
  เวลา 8.30 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  ยืนยันการจัดแล้ว ... เปิดรับอีก 10 ที่นั่ง

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th