หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Achieving Success in a Multi-Generational Workplace) รุ่นที่ 9
Code PE-015
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ

ในวันที่...โลก...เปลี่ยนไป ...คนในโลก...ก็เปลี่ยนไป... 

คนรุ่นใหม่จึงมีความคิด มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิม...

จากความแตกต่างเรื่องวัยวุฒิ เริ่มนำไปสู่ปัญหาความไม่เข้าใจกัน 

กลายเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกัน 

ปัญหาการประสานงาน ไปจนถึงปัญหาความขัดแย้งในที่สุด


ไม่มียุคใดที่ความแตกต่างเรื่อง Generation 

จะสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันได้เท่ายุคนี้

เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมโหฬาร 

จนทำให้ทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก


เมื่อเป็นเช่นนี้...เราจะทำอย่างไรให้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรลดน้อยลง... 

และเปลี่ยนเป็นการนำเอาจุดแข็งของคนแต่ละ Gen 

มาสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้แก่องค์กร?


ในหลักสูตรนี้...เราจะสร้างความเข้าใจในพนักงานทุก Gen 

ให้เห็นถึงความแตกต่าง จุดแข็ง จุดด้อย ของคนแต่ละ Gen

เพื่อนำเอาความแตกต่างนั้น มาเติมเต็มและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เพื่อนำองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์และประสบสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
Module 1 : มาเข้าใจพนักงานทุก Gen กันเถอะ
• ต้นกำเนิดของปัญหา Generation ในสังคม
• สภาพแวดล้อมที่ก่อกำเนิดลักษณะคน Gen (Baby Boomer, X, Y)
• ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen 
• ประเภทของพนักงาน Gen Y

Module 2 : เทคนิคในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
• เทคนิคการประสานงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Gen 
• เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เคล็ดลับการสื่อสารชนะใจคนอื่น
• เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
• พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
• แนวทางการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน
• Workshop :: กรณีศึกษาและบทบาทสมมติการทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 8.30 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th