หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน (Problem Solving and Decision Making Psychology) รุ่นที่ 17
Code PE-018
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
ปัญหา...เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในการบริหารและการจัดการ 
ฉะนั้นเราจะต้องไม่วิ่งหนีปัญหา ไม่ปฏิเสธที่จะศึกษาปัญหา
และไม่ปฏิเสธว่า “ไม่มีปัญหา” 
เพราะการไม่มีปัญหาเป็นสัญญาณอันตรายในการบริหารองค์กร

ความสามารถในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ หรือการจัดการกับเรื่องต่างๆ
เป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิต

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยสามารถนำกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความเป็นเหตุเป็นผล
ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้หลักการและแนวทางในแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวมถึงแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถนำเทคนิคและแนวคิดมาประยุกต์เพื่อการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
• ความหมายของคำว่า “ปัญหา”
• ทัศนคติแห่งความสำเร็จที่มีต่อ “ปัญหา”
• การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)
• การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
• การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)
• การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th