หลักสูตร จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10
Code TK-003
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาความคิด
ความสำคัญ
พลังและแรงบันดาลใจคือสิ่งมีอยู่ภายใน
เมื่อใดขาดการนำออกมาใช้ย่อมพลาดโอกาสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังส่งผลให้ขวัญ กำลังใจ รวมถึงความก้าวหน้าในการทำงานถดถอยลงเรื่อยๆ
"การสร้างพลังและแรงบันดาลใจ" เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยา
ที่จะทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งมั่น เข้าใจงาน เข้าใจคน และเข้าใจตนเอง
อีกทั้งมีแรงบันดาลใจ เข้าใจผู้อื่น ตื่นอยู่เสมอ ไม่เผลอใจที่จะท้อถอย
มีพลังเชิงบวกในการทำงานรวมกับหัวหน้า สมาชิก เป็นผู้มีใจรักในการทำงาน
ภักดีต่อองค์กร มีประสิทธิภาพ และสร้างพลังรักในงานอย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้มีความมุ่งมั่น ขยันทำงานเป็นทีม รักษาเวลา
มีความรัก ภักดีในงานและองค์กร รวมถึงสามารถพิชิตปัญหา 
ผ่านสถานการณ์และวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี
วัตถุประสงค์
• เพื่อมีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อมีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างเหนือความคาดหมาย
• เพื่อมีกำลังใจ ทำงานเป็นทีม และมีใจรักภักดีองค์กร อย่างมีคุณภาพ
• เพื่อพูดคุย มีชีวิตชีวา มีความเข้าใจ รัก และเพิ่มพลังบวกในการทำงานยิ่งขึ้น
• เพื่อสามารถพิชิตปัญหา ผ่านสถานการณ์และวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี
เนื้อหา
• จุดไฟต่อม “หลับ” ให้ “ตื่น” พร้อมสร้างพลังใจไม่ท้อถอย
• กระตุกต่อมความคิด พิชิตทุกปัญหา ฝ่าทุกวิกฤต
• สร้างภาวะผู้นำ มุ่งมั่นทำงานอย่างเหนือความคาดหมาย
• จัดการกับความคิด ติดฉลากทางอารมณ์
• เข้าใจตนเอง พร้อมปันกำลังใจให้ผู้อื่น 
• ทำงานเป็นทีม ด้วยใจรัก ภักดีต่อองค์กร 
• รู้ใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น
• 4 ด้านของความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิต : คิดบวก คิดเป็นระบบ คิดรอบด้าน คิดสร้างสรรค์ 
• สร้างกระบวนความคิด “ทุกปัญหามีทางออก“  มิใช่  “ทุกทางออกมีปัญหา” 
วิทยากร
 • ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
  เวลา 8.30 - 15.30 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th