หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อด้วยแนวคิดแบบ “ลีน” (Purchasing Performance by Lean Concept) รุ่นที่ 5
Code PC-013
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
การทำงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อองค์กรจะต้องมีประสิทธิภาพ
และสร้างประสิทธิผลในระดับมาตรฐาน
และต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ 
จนผลักดันให้องค์กรถูกจัดอยู่ในอันดับแนวหน้าของวงการธุรกิจ
อุตสาหรรมจึงต้องมีการคิด การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีต่างๆ 
เพื่อพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา

Lean Concept เป็นอีกหนึ่งแนวคิดซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก
 เพราะหลักการและเทคนิคแบบ Lean ได้ถูกนำไปใช้และประสบความสำเร็จ
ในองค์กรทุกภาคส่วน ทุกประเภท ทุกขนาด เป็นจำนวนมาก
และงานจัดซื้อก็เช่นกัน ที่สามารถนำแนวคิดแบบ Lean มาใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์
• มองเห็นและเข้าใจภาพทั้งหมดของแนวคิดแบบ Lean 
• เรียนรู้ระบบมาตรฐานการทำงานจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
• ทบทวนระบบการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรของตนเอง
• คิด ค้นหา ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยใช้แนวคิดแบบ Lean
• สรุปผลลัพธ์ ทำเป็นแผนงาน นำกลับไปใช้ที่องค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี
เนื้อหา
• ประวัติความเป็นมาของแนวคิด Lean
• หลักการทำงานของ Lean Manager
• ระบบมาตรฐานสากลการทำงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อองค์กร
• ปัญหาและอุปสรรคในขบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้องค์กรแข่งขันไม่ได้
• วิธีแก้ปัญหา (Solutions) แบบลีนที่องค์กรชั้นนำในโลกกำลังใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
• แนวทางและวิธีปฏิบัติของวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธีที่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกๆ องค์กร
• Brainstorm Workshop ช่วยกันคิดหาวิธีการใช้แนวคิด Lean แบบ Tailor-made
• วีดีทัศน์ กรณีศึกษา (Business Cases) จากแนวคิด Lean
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  ยืนยันการจัดแล้ว :: เปิดรับอีก 9 ที่นั่ง

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th