หลักสูตร การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 8
Code CM-013
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ

ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน 

และกระแสทุนนิยมที่ประดังเข้ามา

เป็นเหตุในพฤติกรรมของคนทำงานภายในองค์กร

และลูกค้าภายนอกองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาการสื่อสารและเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความประทับใจ

และโน้มน้าวใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

จึงทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการทำงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน


ใครก็ตามที่ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเหมือนเดิมๆ คงต้อง ลำบากแน่นอน!!

แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารและเจรจาได้นั้น

ต้องสามารถจับประเด็น เข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน 

สามารถให้คำปรึกษาอย่าง ตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว

มีชั้นเชิง ทั้งมีมาดแห่งความเป็นมืออาชีพ 

พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


นอกจากนี้ หากสามารถเข้าใจความคิดและบุคลิกภาพของลูกค้า

ทั้งภายในและภายนอกว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน

และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร วิธีการนำเสนอให้ชนะใจ

ผู้ที่ติดต่อด้วยในแต่ละแบบ แต่ละสไตล์

ยิ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำพาองค์กรก้าวกระโดดเหนือคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่น

 

ดังนั้นหลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

สร้างกำลังใจ มอบแนวทางในการพัฒนาตนเอง

เคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

และสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำกลับไปพัฒนา 

ยกระดับการสื่อสาร การเจรจา และการจูงใจ

ให้กลายเป็นมืออาชีพที่จะสร้างความเจริญรุ่งโรจน์แก่ตนเองและองค์กรต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• สุดยอดเคล็ดลับ 10 ประการแห่งการสื่อสารโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพ
• จิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ
   - จุดประกายทัศนคติเชิงบวก กุญแจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   - เทคนิคการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ (พวกเดียวกัน)
   - รอยยิ้ม :: กุญแจเปิดประตูใจ
   - เทคนิคการเปิดใจคนให้เกิดการยอมรับฟังมากขึ้น
   - เทคนิคการเปิดใจตนเองและลดทิฐิอัตตา (Ego)
   - การทำให้ผู้ฟังเป็นคนสำคัญ
• 6 เทคนิคในการชนะใจผู้ฟัง
• การวางเป้าหมายในการสื่อสารและการเจรจา
• การวางแผนในการสื่อสารและการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ถึงเป้าหมาย
• เทคนิคในการโน้มน้าวใจ
   - Win - Win Thinking
   - การตั้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดและโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม
   - กฎ 70/30
   - การอ่าน ทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ฟังตามบุคลิกลักษณะ (DISC)
   - เทคนิคการโน้มน้าวใจตามบุคลิกลักษณะ (DISC) ของผู้ฟัง
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th