หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักจัดซื้อ (English for Purchasing Professionals) รุ่นที่ 9
Code PC-014
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

เพื่อตอบสนองกับความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้กับนักจัดซื้อยุคใหม่
เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้น

ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับทั้งเครื่องมือและรูปแบบของการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์
สำหรับการติดต่อและประสานงานในงานจัดซื้อจจัดจ้างที่จำเป็นซึ่งรับผิดชอบอยู่ 
ผ่านการถ่ายทอดข้อมูลจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

จึงมั่นใจได้ว่า หลักสูตรนี้จะเป็นหนึ่งตัวช่วยให้ทีมงานจัดซื้อ
ได้ลับคมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งกับตนเอง หน่วยงาน และองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
การสนทนาและการสื่อสารในงานจัดซื้อ
• การตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกำหนดความต้องการในการจัดซื้อสินค้าและบริการ
• การเสนอราคาและการต่อรอง (Tendering & Bidding)
• การพูดคุยเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย (Terms & Conditions)
• Discussion & Exercises
• การจัดการคำสั่งซื้อ (Orders)
• การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Complaints)
• การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Problems & Complaints)                      
• Discussion & Exercises

การเขียนอีเมลหรือจดหมายทางธุรกิจในงานจัดซื้อ
• การขอข้อมูลและราคาของสินค้าและบริการ (Inquiries & Requests)
• การสั่งซื้อสินค้าและบริการ (Orders)
• Discussion & Exercises  
• การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Complaints)
• Discussion & Exercises

Training Methodology

 • Lecture on general concepts and tips
 • Demonstrations of written examples
 • Error recognition
 • Listening & speaking exercises
 • Individual & group works 
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th