หลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมด้วย ทักษะการบริหารและจัดการคน (People Management for Performance) รุ่น 10
Code MA-028
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ความสำคัญของการเป็น ‘ผู้นำทีม’ คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่า
คุณมีความสามารถในการทำงานด้านนั้นๆ มากกว่าคนอื่นๆ 
หรือมีอายุการทำงานและมีประสบการณ์มากกว่า
แต่ที่มากและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือ คุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น 
‘ผู้จัดการและบริหารทีม’ ได้แล้วจริงๆ หรือไม่

หลายท่านอาจมีโอกาสจับพลัดจับผลูได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำทีม
เพราะปัจจัยบางอย่างเอื้ออำนวย
หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะผลงานที่โดดเด่น
แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างยิ่ง
ที่จะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้โดดเด่นและเทียบเท่ากับความสามารถในการทำงาน
หรืออาจให้สูงกว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย

หลักสูตรนี้จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้รับแนวทางที่ดี
ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของทีม
ด้วยการบริการจัดการงานและจัดการคนในทุกมิติ
ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทางในการพัฒนา ‘ภาวะความเป็นผู้นำทีมชั้นยอด’ 
ตามที่องค์กรได้คาดหวังเอาไว้
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้คุณลักษณะของผู้นำและความสามารถในด้านต่างๆ ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จควรจะมี
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน รวมถึงศิลปะการฝึกอบรมและพัฒนาลูกน้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริง
เนื้อหา
• คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ 
• คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 
   - ความสามารถด้านการบริหารงาน 
   - ความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
   - ความสามารถด้านการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   - ความสามารถด้านการประสานงาน 
   - การสร้างสัมพันธภาพและการสร้างทีมงาน 
• การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ 
   - การจัดการความคิดด้วย Powerful Thinking, Positive Thinking และ Effective Thinking 
   - การจัดการอารมณ์ความรู้สึก Emotional Quotient : EQ 
• กลวิธีในการจูงใจลูกน้องให้ทำงาน 
• ศิลปะและเทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาลูกน้องตามความสามารถ (Competency) ที่หัวหน้าพึงมี
   - การสอนงาน (Coaching) 
   - การมอบหมายงาน (Delegation) 
   - การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 
   - การให้คำปรึกษา (Consulting) 
   - การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th