หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16
Code CM-014
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ

เพื่อตอบสนองกับความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้กับนักขายยุคใหม่
เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
และความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้น

ทุกวันนี้...เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้อื่นในการทำงาน
ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า อีเมลจะเป็นช่องทางแรกที่ทุกคนนึกถึงและเลือกใช้
เนื่องจากใช้เวลาเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ ที่มีอยู่
ด้วยประโยชน์ที่มากมายและความรวดเร็วที่ได้รับ 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งและการรับอีเมลก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้แล้ว ภาษาอังกฤษที่เลือกใช้ในการเขียนอีเมลก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
และเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นสากล
เพื่อให้ผู้รับเกิดความเข้าใจตรงกัน 
และสามารถตอบรับหรือปฏิบัติได้ตามที่ต้องการสื่อออกไป

หลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ของการเขียนอีเมลในรูปแบบสากลได้อย่างถูกต้อง
ได้เรียนรู้การคัดกรองข้อมูลหรือเรื่องราวที่ควรส่งและไม่ควรส่งทางอีเมล
สิ่งจำเป็นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนและการใช้อีเมล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
รวมถึงการสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของทั้งตนเองและองค์กรผ่านการเขียนอีเมลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• หลักและวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม 
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา 
• โครงสร้าง การเรียบเรียงเนื้อหา และเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย
• Workshop & Practices
• การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ 
• หลักการเขียนอีเมลในวาระต่างๆ เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน
• หลักและวิธีการตรวจอีเมลก่อนส่งและขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย 
• การเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข
• Workshop & Practices
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th