หลักสูตร การคิดและตัดสินใจแบบฉบับนักบริหาร (Executive Decision Making)
Code MA-030
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
• การตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันการณ์
เป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคนทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน 
การตัดสินใจที่แม่นยำถูกต้องจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันการณ์
ช่วยกำหนดทิศทางที่มุ่งไปสู่โอกาสและความสำเร็จได้
คนที่มีทักษะการติดสินใจที่ดีย่อมสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต
 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ ปัญหาซับซ้อนมากหรือน้อย 

• แต่หลายองค์กรยังอยู่ในสภาพของการวิ่งไล่แก้ปัญหาที่วนเวียนไม่จบสิ้น
แม้จะได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากไปกับการแก้ไขปัญหาหนึ่ง
แต่กลับไม่บรรลุผลอย่างที่ต้องการ
ซ้ำร้ายในหลายกรณีกลับเกิดปัญหาที่ลุกลามและขยายตัวจากปัญหาเล็กๆ
กลายปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และแก้ไขได้ยากขึ้น 
ยิ่งแก้ปัญหาต่อไปก็เหมือนยิ่งทำให้ปัญหาขยายวงออกไป
สุดท้ายทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

กลายเป็นอยู่ในวัฎจักรของปัญหาที่แก้ไม่จบสิ้น
สาเหตุหนึ่งก็เพราะ การตัดสินใจที่ผิด หรือการตัดสินใจที่ไม่ทันการณ์ 

• โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ได้ส่งผลต่อโลกธุรกิจในปัจุบันให้มีความสลับซับซ้อน
ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแทบจะแยกไม่ออก
จากความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ ในโลก
ผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และความชำนาญ
ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยให้ตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ
ปัญหาถูกแก้ไขอย่างตรงจุด เป็นระบบ รวดเร็ว ทันเวลา
ช่วยลดการสูญเสีย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร
ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าไปสู่โอกาสและความสำเร็จใหม่ ๆ ในอนาคตได้ 

• หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยผสมผสานหลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้หน่วยงานระหว่างประเทศและธุรกิจชั้นนำของโลก
เพื่อให้ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการ “ตัดสินใจ” เลือกแนวทางที่ถูกต้อง
และแม่นยำ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและอารมณ์ของมนุษย์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการคิดและการตัดสินใจ 
• เรียนรู้หลักการและกระบวนการตัดสินใจอย่างละเอียด
• เรียนรู้แนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจ
• สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ฯลฯ 
เนื้อหา
Module 1 :: กระบวนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์
• เข้าใจกระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์
• อะไรทำให้คนตัดสินใจผิดพลาด ทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น?
• มุมมอง (Perceptions) ของคนกับผลของการตัดสินใจ
Module 2 :: การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
• ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา
• อิทธิพลของ Groupthink 
• สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ 
• ทำไมคนจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ดี?
• กับดักของการตัดสินใจ (Decision Traps)
Module 3 :: เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
• วิธีที่ได้ผลในการประเมินทางเลือกของการตัดสินใจ
• การวิเคราะห์ผลของการตัดสินใจ (Consequences)
• เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ
• แนวทางการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์

รูปแบบการสัมมนา :: 
บรรยาย 40%  กรณีศึกษา 20%   Workshop  30%   แลกเปลี่ยน 10%
วิทยากร
 • ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th