หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน (English for Secretaries & Administrative Personnel) รุ่น 5
Code CM-015
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำงานและบริหารงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารขององค์กร
ในตำแหน่งเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร
รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญที่คุณไม่ควรพลาด
เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
ทำให้การติดต่อประสานงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ 
ราบรื่น และลุล่วงได้ด้วยดี

คุณจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและใช้บ่อย
เรียนรู้รูปแบบประโยค ศัพท์ และเทคนิคสำคัญ
ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
เลขานุการและงานสำนักงานอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ
• เลือกใช้ศัพท์ให้ถูกต้องและเหมาะสมในการทำงานด้านเลขานุการและงานสำนักงาน
• พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เนื้อหา
Dealing with People (การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น)
• Receiving visitors
• Handling matters in the office
• Discussion & Exercises

Taking & Giving Messages (การรับและการฝากข้อความ)
• Writing summaries
• Discussion & Exercises

Writing Routine Emails (การเขียนอีเมลที่ใช้ประจำในการทำงาน)
• Making requests
• Transmitting information
• Showing goodwill
• Discussion & Exercises

Preparing Meeting Correspondence (การจัดเตรียมเอกสารการประชุม)
• Writing agendas
• Minutes and reports of meeting
• Discussion & Exercises
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th