หลักสูตร การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future) รุ่นที่ 4
Code PC-015
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ

การบริหารงานจัดซื้อมีการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับตั้งแต่แบบเดิมๆ (Traditional) 
มาจนทุกยุคทันสมัย (Modernized) แบบออนไลน์ในวันนี้ที่เรียกว่า E-procurement 
เลยไปจนถึงการใช้ระบบ Cloud ซึ่งมีการทำอยู่ภายใต้แนวคิด (Concept) และมาตรฐาน (Standards) ต่างๆ 
เช่น มาตรฐานของแต่ละองค์กรที่มีระดับแตกต่างเช่น ภายในประเทศ (Local) 
ระหว่างภูมิภาค (Regional) และระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก (globalization) 
มาตรฐานของสถาบัน มาตรฐานของประเทศ และมาตรฐานสากล (international standard)

หนึ่งในแนวคิดที่ติดอันดับ Talk of the Town ปัจจุบัน คือ การจัดซื้อแบบยั่งยืน (Sustainable Procurement) 
ที่มีการพูดกันและลงมือทำกันอย่างแพร่หลายแบบแตกต่างกันออกไป 
จนกระทั่งองค์การมาตรฐานสากล (ISO- International Standard Organization) 
ได้ออก ISO 20400 : 2017 แนวทางการจัดซื้อที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainable procurement – Guidance) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดซื้อพร้อมกับเป้าหมาย
ในการช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและนำนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืนไปใช้ทำงาน
หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจและเห็นเรื่องราวต่างๆ ของมาตรฐานการจัดซื้อใหม่นี้ทั้งหมด 
เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในองค์กรของตน อีกทั้งยังเป็นการริเริ่มเตรียมความพร้อมเบื้องต้นขององค์กร
ในการยื่นขอการรับรอง ISO 20400 – Sustainable Procurement จากองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• Sustainable Procurement เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน และเป็นอย่างไร
• การบริหารงานจัดซื้ออย่างไรให้จิรังยั่งยืน
• ISO 20400 - Sustainable Procurement คืออะไร แตกต่างกับ Sustainable Procurement ก่อนหน้านี้อย่างไร
• ISO 20400 มีแนวทางและหัวข้อในการทำงานจัดซื้ออย่างไร เกี่ยวข้องกับใครบ้าง
• นักจัดซื้อจะนำแนวทางของ ISO 20400 ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจัดซื้อได้อย่างไร
• องค์กรจะได้รับอะไรจากการทำงานจัดซื้อตามแนวทาง ISO 20400 และจะเสียอะไรถ้าไม่ทำ
• กรณีศึกษา
• วีดิทัศน์
• การทำแบบฝึกหัดกลุ่มจากบทเรียนของ Sustainable Procurement
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th