หลักสูตร พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work) รุ่นที่ 4
Code CM-019
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ


วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน  
• เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมอารมณ์ในระหว่างการสื่อสาร 
• เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง และการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เนื้อหา
• การสื่อสารกับความสำเร็จ
• ประเมินปฏิสัมพันธ์การสื่อสารของตนเอง
• การสื่อสารกับคนต่างวัย
• BEST Model เพื่อการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น 
• สนทนาอย่างไรไม่ให้ "พัง" 
• กฎการสนทนาเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์
• การตอบปฏิเสธด้วยคำว่า “ได้”
• ความขัดแย้งกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียน
• Workshop & Case Study
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th