หลักสูตร การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Planning and Goal Setting @ Work) รุ่นที่ 3
Code PE-019
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ได้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของการทำงาน
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะบุคลากรที่จะทำงานอย่างมืออาชีพ
แนวคิดของมืออาชีพเป็นอย่างไร คนเราแต่ละคนมีพฤติกรรมพื้นฐานเป็นอย่างไร 
เราจะมีวิธีการในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานและการวางแผนอย่างมืออาชีพได้อย่างไร 
ตลอดจนถึงเคล็ดลับที่จะเป็นคนทำงานมืออาชีพที่มีความสุข
ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใดๆ ในการทำงาน
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงมุมมองของการทำงานแบบมืออาชีพอันมีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายองค์กร
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละแบบ ที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการทำงาน พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุง
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักคิดสำคัญของมืออาชีพ ทั้งเทคนิคการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จ ความเป็นมืออาชีพกับการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
เนื้อหา
• ธรรมชาติและกฏพื้นฐานของการทำงาน
• พฤติกรรมการทำงานและการดำเนินชีวิตของคนแต่ละประเภท
• แนวคิดการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
• หลักของเป้าหมาย – วิธีการของคนทำงานมืออาชีพ
• เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
• แนวคิดการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในเวลา 3 นาที
• กฏข้อเดียว...เพื่อเคล็ดลับความสุขในการทำงาน
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th