หลักสูตร การบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Conflict Management @ Work) รุ่นที่ 2
Code CM-020
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
ปัญหาสำคัญประการหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจ
คือบุคลากรในองค์กรไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
ให้ประสานงานร่วมมือกันในการทำงานให้บรรลุตามแผนงานและเป้าหมาย
ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดขึ้นจากการขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
คนเราทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดแย้งกันจากปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งสิ้น
บางคนรู้ตัวว่าบกพร่องแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขณะที่บางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นขาดทักษะและเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                    หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของแนวคิดการบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างตัวบุคคล หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทีมงาน บริหารลูกน้อง
รวมถึงการรู้เท่าทันพฤติกรรมมนุษย์ที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างกันเพื่อรับมือกับความแตกต่างที่หลากหลายได้
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้หลักการสื่อสารแบบต่างๆ และการเลือกใช้อย่างเหมาะสม
• เรียนรู้ที่มาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน 
เนื้อหา
• ลักษณะการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน
• หลักการบริหารและจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
    o เทคนิคการ Competing (สู้ยืนหยัด)
    o เทคนิคการ Accomodating (ยอมตาม)
    o เทคนิคการ Avoiding (แบ่งรับแบ่งสู้)
    o เทคนิคการ Collaborating Win – Win  (การหาทางออกร่วมกัน )
    o เทคนิคการ Compromising (การเจรจาต่อรอง)
• ทฤษฎีเกม (Game Theory) กับสภาวะบริหารความขัดแย้งแบบ Win-Win
• Workshop เพื่อเรียนรู้ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
• หลักการมนุษยสัมพันธ์แบบเชื่อมโยง  เพื่อการสื่อสารของผู้นำที่ครองใจคน 
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th