หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creativity @ Work) รุ่นที่ 2
Code TK-008
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาความคิด
ความสำคัญ
ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้น
มีความแตกต่างที่สร้างสรรค์จากผู้อื่น 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสร้างบุคลากรให้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร 
ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด 
ก็เท่ากับว่าสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้า 
รวมถึงกระบวนการในการทำงานหรือการให้การบริการได้มากขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับภาพรวมธุรกิจขององค์กร
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบตามหลักของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
คิดออกนอกกรอบไปสู่สิ่งใหม่ 
การผสมผสานความคิด การจุดประกายความคิดใหม่ๆ กระบวนการใหม่ๆ 
เพื่อให้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
หลักสูตรนี้จะช่วยจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในตัวคุณ 
และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์
• สร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับพนักงาน และพร้อมสามารถหาแนวทางในการต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
• ปลูกฝังการเติมเต็มความคิดด้านบวกทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อให้สามารถมีความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ง่ายดายมากขึ้น
• จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
• เรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการกำจัดสิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
• ทราบวิธีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา
• ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
• เปิดความคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน
• ทัศนคติสำคัญของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Workshop)
• หลักการของเป้าหมาย - วิธีการ
• หลักการคิดเชิงบวก  กับความคิดสร้างสรรค์
• เครื่องมือ 6 ประการช่วยในการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
• การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน (Workshop)
• หลุมพรางของการใช้ความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th