หลักสูตร การฟังเชิงรุกในการทำงาน (Active Listening @ Work)
Code CM-021
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน และกระแสทุนนิยมที่ประดังเข้ามา
เป็นเหตุในพฤติกรรมของลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้มการทำธุรกิจจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตาม
โดยเฉพาะการพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่องค์กรมากขึ้น

ใครก็ตามที่ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเหมือนเดิมๆ คงต้องลำบากแน่นอน!!
แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้นั้นต้องสามารถ
ฟังเชิงรุก จับประเด็น เข้าใจลูกค้า
คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวมเร็วแล้วเฉียบพลัน สามารถให้คำปรึกษาอย่างตรงใจ 
ตรงประเด็น รวดเร็ว  มีชั้นเชิง
มีมาดแห่งความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์

นอกจากนี้หากทีมงานสามารถเข้าใจความคิดและบุคลิกภาพของลูกค้า
ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน 
แลสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร วิธีการนำเสนอ ชนะใจลูกค้าในแต่ละแบบ แต่ละสไตล์
ยิ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำพาองค์กรก้าวกระโดดเหนือคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุ่น
 
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างกำลังใจ มอบแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
เคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้า สร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่ทีมงาน
เพื่อให้สามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับการสื่อสาร 
ให้กลายเป็น ทีมงานมืออาชีพ สร้างความเจริญรุ่งโรจน์แก่ตนเองและองค์กรต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
• การฟังเชิงรุกคืออะไร ?
• ความสำคัญของการฟังเชิงรุก (Active Listener)
• ฟังอย่างไรจึงเรียกว่าการฟังเชิงรุก
• การฟังสามารถชนะฟังคู่สนทนาได้อย่างไร 
• เทคนิคการฟังเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม 
• เคล็ดลับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการรับฟังเชิงรุก
• เคล็ดลับการโน้มน้าวใจคู่สนทนาด้วยการฟังเชิงรุก
• เทคนิคการค้นหาความหมายที่แท้จริงของคู่สนทนา
• เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
• การค้นหาความเข้าใจและจับใจความสำคัญ
• เทคนิคการจำประเด็นสำคัญด้วย 5W1H
• แนวทางการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน
• แนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 8.30 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th