หลักสูตร ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work) รุ่นที่ 3
Code PE-020
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่รุนแรงเช่นทุกวันนี้ 
คนทำงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพื่อความความรู้รอด และความมั่นคงในชีวิต
แต่คนที่พร้อมพัฒนาตนเอง 
คือ ผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง (Self-Leadership)

พวกเขาจะรู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต
พวกเขาจะรู้จักวางแผนชีวิต เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
พวกเขาจะรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พวกเขาจะรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง
ที่สำคัญที่สุด พวกเขาจะรู้จักสร้างวินัยในตนเองให้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ

ยิ่งถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมงาน...ก่อนที่คุณจะไปนำคนอื่น 
คนแรกที่คุณจะต้องนำให้ได้ก่อนนั้น คือ ตัวคุณเอง ...

หากคุณต้องการให้ธุรกิจเจริญเติบโต แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง 
นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหนัก
ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
และที่สำคัญคือ ภาวะผู้นำในตนเอง 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าสัมมนา
มีไฟที่พร้อมจะพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเอง
เพื่อช่วยกันนำพาทั้งตนเองและองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก จุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุข
• สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนอุปนิสัย
• รู้เคล็ดลับในการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง
• พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำในตนเอง มีวินัย และรับผิดชอบ
เนื้อหา
• ความสำคัญของภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership)
• ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีภาวะผู้นำในตนเอง Vs. ผู้ที่ไร้ภาวะผู้นำในตนเอง
• ปัจจัยที่ทำให้คนมีภาวะผู้นำในตนเอง 
• การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง (Paradigm Shift)
• กฎแห่งต้นเหตุและผลลัพธ์ (The Law of Cause & Effect)
• การคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
• การสร้างเป้าหมายแห่งชีวิต (Smart Goal)
• เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ (Inspiration)
• แนวทางการวางแผนชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
• คำปณิธานอนุภาพสู่ความสำเร็จ (Commitment)
• “วินัย” หนทางสู่ความสำเร็จ (Discipline)
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท

  1

  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม

  02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th