หลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงาน (Collaborative Relationships @ Work) รุ่น 2
Code CM-022
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ
พนักงานในองค์กรที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันในการทำงาน 
ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ในทางตรงข้ามหากพนักงานไม่สามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งเชิงข้อมูล และความสัมพันธ์ 
ทำให้การทำงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า และเกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน 
ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

ดังนั้นหากพนักงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันได้ของพนักงานในองค์กรได้ 
ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารกันระหว่างกันในการทำงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงาน
• เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการสื่อสารเพื่อเกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เนื้อหา
• ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น เพื่อเข้าใจตนเอง (Self-awareness) และเห็นความแตกต่าง เพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
• ความถนัดในการเรียนรู้และสื่อสารของแต่ละคน (Learning Preferences)
• องค์ประกอบของการสื่อสาร (3Vs Visual Vocal Verbal)
• การสื่อสารด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   - การใช้ภาษากายในการสื่อสาร
   - การใช้คำพูดเพื่อสื่อสารเชิงบวก
   - การฟังเชิงรุก (Active Listening)
• การสื่อสารอย่างไรให้สันติ (Nonviolent Communication)
• การสื่อสารที่ตรงใจและชัดเจนแบบ Assertive Communication 
• สื่อสารและประสานงานมือโปรด้วย Flow Theory
• สร้างพันธะสัญญาในการสื่อสารเพื่อประสิทธิผลของงานและความสัมพันธ์ที่ดี
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th