หลักสูตร ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)
Code MA-037
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นและรุนแรง 
ประสิทธิผลในการทำงานจะสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ 
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรจำนวนมาก
ซึ่งผู้นำมีส่วนสำคัญที่จะนำพากระตุ้นจูงใจ
และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้บุคลากรในองค์กร
ให้มีกำลังใจในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงาน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 
ดังนั้นผู้นำที่นำพาองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
จะมองความเป็นไปได้ในทุกเหตุการณ์
เห็นศักยภาพบุคลากรและนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวของบุคลากรและการงาน 
ทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรมากขึ้น 

ในทางกลับกันหากผู้นำไม่สามารถนำพาองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
บุคลากรอาจขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน 
เกิดการเกี่ยงงานเนื่องจากกลัวความผิดพลาด 
ไม่มีการสร้างสรรค์และพัฒนา อาจทำให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการประสิทธิภาพงาน
และความสัมพันธ์ในการทำงาน 
ดังนั้นผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรเดินหน้าด้วยทัศนคติเชิงบวก
จะเป็นผู้นำที่สำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไป
พร้อมกับประสิทธิภาพของการทำงานงานและบรรยากาศการทำงานที่ดี
วัตถุประสงค์
• สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
• ส่งเสริมให้ผู้นำตระหนักถึงความสำคัญของการทัศนคติเชิงบวก ที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
• เสริมสร้างให้ผู้นำมีแนวทางในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เนื้อหา
• ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานสำคัญอย่างไร 
• เข้าใจลักษณะของผู้นำแบบตนเอง และความแตกต่างของผู้อื่น 
• มุมมองของของผู้นำเชิงบวกเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ (Appreciative Inquiry) 
• ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำเชิงบวก (Emotional Intelligence) 
• บทบาทและการปรับตัวในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสม 
• การสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจทีมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เข้าใจจุดเดือดของตนเอง (Emotional Triggers) และเทคนิคการผ่อนคลายอารมณ์ 
• การนำทีมงานให้เกิดสภาวะ FLOW
• สร้างพันธะสัญญาและกำหนดพฤติกรรมการเป็นผู้นำด้วยทัศนคติเชิงบวกร่วมกัน
วิทยากร
 • อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th