หลักสูตร การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน (Green Communication : Clear and Simple)
Code CM-023
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
นี่คือหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุดหลักสูตรหนึ่งในประเทศ
วัตถุประสงค์
• สร้างกระบวนการคิดของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อประสานความร่วมมือ
• สร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างสรรค์ธุรกิจ
เนื้อหา
• วัฒนธรรมการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
• ทำไมการสื่อสาร คือ หัวใจของความสำเร็จในทุกด้านขององค์กร 
• 5 ปัญหาการสื่อสารภายในที่ปรากฎอยู่เสมอ
• วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารของท่านที่ผ่านมา
• Wine glass model (Relationship stage) เข้าใจระดับขั้นของความสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

• จุดกำเนิดความผิดพลาดในการสื่อสาร และต้นเหตุความขัดแย้ง
• รู้จักธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการปฏิสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือ 
• พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดจุดวิกฤติระหว่างกัน (Critical Point)
• วิเคราะห์พฤติกรรมที่ผ่านมาของตนเอง (พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน)
• PIA model จุดวิกฤติของการสนทนา 
           - เกิดความผิดเพี้ยนในการตีความ (Picture) 
           - สร้างผลกระทบต่อความรู้สึก (Impact) 
           - การแสดงออกที่มีต่อกัน (Action)

• เปลี่ยนวิธีคิด (Green Reframing) ด้วยปรัชญา 3 ข้อแห่งการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
• วิธีค้นหาและสลายมโน (Reconfirm) เพิ่มความถูกต้องและชัดเจนในการให้ข้อมูล 
• Role play 1 : การสลายมโน(ความเข้าใจผิด)ระหว่างกัน /การเน้นย้ำวัตถุประสงค์
• วิธีสื่อสารสะท้อนความรู้สึกแบบ 5I (Reflect) พื้นฐานสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์จากการสื่อสารแบบมืออาชีพ
• Role play 2 : การสื่อสารในงานเพื่อสร้างความร่วมมือและจัดการความขัดแย้ง
• การฟังเชิงรุก และรับมือความเห็นต่างที่เกิดขึ้น และการแสดงออก
• ถาม-ตอบ และสรุปการสัมมนา
วิทยากร
 • อาจารย์นพพล นพรัตน์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th