หลักสูตร การคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน (Innovative Mindset for Performance Working) : รุ่นที่ 2
Code TK-010
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาความคิด
ความสำคัญ
โลกปัจจุบันที่หมุนเปลี่ยนแปรผันอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงยิ่งขึ้น 
ปัญหาต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการทางการตลาด และลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
“ความคิดสร้างสรรค์” จึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายองค์กรต้องการจากพนักงาน
เป็นที่น่าเศร้าว่า เมือวัยวุฒิเพิ่มขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะลดลง 
มีผลการทำวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า
เด็กอายุ 2-3 ขวบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สูงถึง 98% 
เมือถึงวัยทำงาน คนเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียง 2% เท่านั้น
นี้เป็นผลวิจัยของประเทศที่ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ มากที่สุดในโลก 
ไม่กล้าคิดตัวเลขนี้สำหรับเมืองไทยจะเป็นสักเท่าใด 

หลายบริษัทชั้นนำจึงเร่งพัฒนาบุคลากรในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
โดยจัดให้มีการสัมมนาหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ และบางบริษัทได้เก็บสถิติ พบว่า
• บ. Pittburg พบว่าพนักงานที่เข้าสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
มีผลงานเทียบกับที่ไม่ได้เข้า ต่างกันถึง 300%
• บ. Sylvania พบว่าเขาสามารถสร้างได้ $20 
ต่อเงินลงทุนที่จ่ายไป $1 ในการฝึกอบรมพนักงานของเขา

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาด้วยความปรารถนาดีต่อองค์กร 
ซึ่งเปี่ยมด้วยสาระ และบรรยากาศแห่งความคิด 
กระตุ้นผู้เข้าสัมมนาพัฒนาทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุด
คือ สมองของตน โดยให้ผู้เข้าอบรมใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณสูงสุด

“จินตนาการมีคุณค่า เหนือความรู้”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-   
วัตถุประสงค์
• กระตุ้นพนักงานฝึกใช้จินตนาการ การคิดนอกกรอบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์
• ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กรและการแก้ปัญหา
• วางแนวทางการพัฒนาตนเองในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
• ฝึกและให้โอกาสพนักงานทำกิจกรรมร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เนื้อหา
Module I :: Creative Thinking
• ความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง (Change) ในยุคปัจจุบัน
• กระบวนการในการคิด
• การสร้างฐานความคิด (Thinking Based)
• ความคิดสร้างสรรค์กับโลกที่เปลี่ยนแปลง
• ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงบวก
• องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
• ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
• การฝึกทักษะการคิด (Thinking Skills)
• เทคนิคการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์
• ขั้นตอนในการประชุมระดมสมอง 
• Workshop “เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” 
• การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมองเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
Module II :: Continuous Improvement
• เหตุผลของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• กรณีศึกษา : องค์กรที่เท่าทันการปรับปรุงพัฒนา 
• กรณีศึกษา : องค์กรที่ไม่เท่าทันการปรับปรุง ไม่พัฒนา
• โมเดล 5 ขั้นตอน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th