หลักสูตร ปรับ Mindset ปลุก Passion ปั้น Performance (Growth Mindset for Performance @ Work)
Code PE-023
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
การแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงขึ้น เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน มีแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมากมาย 
       ทุกองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
แต่เกือบทุกองค์กรเผชิญกับปัญหาด้าน “คน”
เช่น คนยังคิดว่า “ทำแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว”  หรือ “ยากไป”  “ไม่มีทาง”  “เป็นไปไม่ได้” ฯลฯ 
       ส่งผลให้การก้าวไปข้างหน้าขององค์กรล่าช้าหรือสะดุด 

ดังนั้น การพัฒนาคนยุคดิจิตอล 
จึงจำเป็นต้องสร้างให้ “คน” ตระหนักรู้ถึงความจำเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบหรือภัยใกล้ตัวต่างๆ 
และวิธีการปรับตัวจากภายใน โดยเริ่มจากการมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง
เพื่อปฏิบัติตนเป็นบุคลากรคุณภาพ มากด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
มีความคิดที่เปิดกว้าง (Growth Mindset) กล้าคิด กล้าลงมือทำ
ตามหลักการขององค์กรโดยไม่หวั่นต่ออุปสรรค
รวมทั้งมีใจรักในงานที่ทำ (Passion) พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 
เพื่อยกระดับผลงาน (Performance) ให้สูงยิ่งขึ้น 
รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้นโยบาย แผนงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กรก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างรวดเร็วและยืนหยัดอย่างยั่งยืนต่อไป     
วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการปรับตัว
• ตระหนักถึงความของ Mindset และการปรับ Mindset ให้ถูกต้องเพื่อปฏิบัติตนตามที่องค์กรคาดหวัง
• มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการก้าวข้ามจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset 
• ปลุก Passion ในการทำงานให้เกิดความรัก ความใส่ใจ ความทุ่มเทในการทำงานด้วยใจ
• ปั้นพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยมีใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้มี Competency ที่สอดคล้องและครบถ้วนในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน    
เนื้อหา
• การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลกับความจำเป็นในการปรับตัวขององค์กร
   - Awareness การสร้างให้ตระหนักรู้และผลกระทบต่อองค์กรและตนเอง
   - แนวทางการร่วมกันผลักดันสนับสนุนนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ขององค์กร
• รู้จักกับ Mindset (กรอบความคิด) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับชีวิตและงาน
   - Mindset ที่ถูกต้อง กับวิถีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
   - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรยุคดิจิทัลที่องค์กรคาดหวัง
• ประเภทของ Mindset  :  Fixed Mindset &  Growth Mindset  
   - เทคนิคการเปลี่ยนกระบวนการคิด “ปิดตาย เป็น เปิดกว้าง”
   - เทคนิคสร้างให้เกิด Growth Mindset และวิธีการใช้ในการทำงาน 
• รู้จักกับ Passion (ความรัก/ความหลงใหล) กับความสำคัญของความสุขความสำเร็จในการทำงาน        
   - การสร้างให้เกิด Passion กับ คุณค่าของงานและเป้าหมายของชีวิต
• แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น 
   - Competency ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนเอง
   - การประเมินตนเอง และ การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
• Assignment เพื่อนำไปลงมือปฏิบัติจริง
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th