หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (New Gen Supervisor)
Code MA-039
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ
“องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ คือ องค์กรที่พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

โดยเฉพาะ “หัวหน้างาน” ซี่งเป็นบทบาทที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง 
เพราะ “หัวหน้างาน” มีหน้าที่ต้องคอยกำกับ ดูแล สอนงาน พัฒนา 
ทีมงานให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
และต้องรู้จักจัดการกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหางาน หรือ ปัญหาคน 

หลายองค์กรเกิดความผิดพลาดในการโปรโมทพนักงาน
โดยให้พนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้างานจากอายุงาน
ไม่ได้โปรโมทจากวุฒิภาวะและความสามารถ อีกทั้งยังขาดการเตรียมตัวให้พร้อม
ที่จะรับมือกับปัญหาการเป็นหัวหน้างานที่ดี
ย่อมเกิดผลเสียหายตามมามากมาย

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อเตรียมตัวในการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
โดยจะปรับ Mindset ปรับวิธีคิดให้ผู้เรียนพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง 
พร้อมที่จะสร้างวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำที่ดี 
รวมทั้งจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เรามั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศต่อไป
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
Module 1 : Leadership 
• ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
• การสร้างทํศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างาน
• บทบาทหน้าทีของการเป็นหัวหน้างาน
• กฎแห่งภาวะผู้นำ
• คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้างาน  
Module 2 : Leader Skill 
• ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานต้องมีในปี 2020
• People Management Skill
• Problem Solving Skill
• Communication Skill
• Organize Core Value Skill
Module 3 : ภาวะผู้นำกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• ภาวะผู้นำในตนเอง (Self Leadership)
• เทคนิคการสร้างเป้าหมายชีวิต : เสาหลักแห่งการพัฒนาตนเอง
• การสร้างแผนการพัฒนาตนเอง 
• กาสร้างปณิธานอันทรงอานุภาพ (Commitment) สู่ความสำเร็จ
• 10 หลุมพลาง ที่ทำให้คนไม่พัฒนาตนเอง
• อุปนิสัยแห่งการพัฒนาภายในตนเอง
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 8.30 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th