หลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม (Ways To Be an Inspirational Leader) รุ่นที่ 9
Code MA-004
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริหารจัดการ
ความสำคัญ

การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น
จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง
ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking)
รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างาน
ยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน
โดยหลักก็คือ การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง
การจุดแรงบันดาลใจให้ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และสุดท้ายจึงนำมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก พร้อมการมี EQ ที่ทรงพลัง

หลักสูตรอบรมสัมมนา "ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จของทีม" นี้
จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีพลังความคิด
ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการจัดการชีวิต การดำรงตน
รวมถึงการทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม 

• เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนาได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

• เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน 

• เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนามีแรงจูงใจในการจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

เนื้อหา

• จุดไฟต่อมพลังหลับ ให้ตื่น พร้อมสร้างพลังใจไม่ท้อถอย
• กระตุกต่อมความคิด พิชิตทุกปัญหา ฝ่าทุกวิกฤต
• สร้างภาวะผู้นำ มุ่งมั่นทำงานเหนือความคาดหมาย
• ทำงานเป็นทีม ด้วยใจรัก ภักดีต่อองค์กร
• จัดการกับความคิด ติดฉลากทางอารมณ์
• รู้ใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น
• เข้าใจตนเอง พร้อมปันกำลังใจให้คนอื่น

รูปแบบการสัมมนา....


• เนื้อหา/เทคนิค :: การบรรยาย เชิงปฏิบัติการ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ
• แบบทดสอบ :: บทวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม ให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น
• Workshop / Focus group :: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม ทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร

วิทยากร
 • ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
  เวลา 8.30 - 15.30 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th