หลักสูตร ขั้นกว่าของทักษะเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Superior Negotiation - Next Level Purchasing : The Battle)
Code PC-018
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ทักษะและความสามารถของการเจรจาต่อรอง
ของพนักงานจัดซื้อองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ
เพราะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสิ่งที่ต้องการ
จากการใช้เงินจำนวนมากนับล้านบาทในการทำข้อตกลงซื้อขาย
วัตถุประสงค์ • สร้างความชำนาญและเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรองให้ผู้เข้าสัมมนาที่มีความรู้พื้นฐานของหลักการ ขั้นตอนของการเจรจาต่อรองอยู่ก่อนแล้ว จากการฝึกฝนทักษะของการเจรจาต่อรองจากกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ
เนื้อหา
• ทบทวนพื้นฐานการเจรจาต่อรองเพื่อองค์กร (Back to the Basics) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเจรจาต่อรอง, เป้าหมายการเจรจาต่อรอง,ลักษณะและอุปนิสัยของนักเจรจาต่อรอง, ภาษากาย (Body Language), อำนาจการเจรจาต่อรอง (Bargaining Power), BATNA, Bargaining Zone, ZOPA, การวิเคราะห์ราคาต้นทุน, การประเมินผลการเจรจาต่อรอง
• การฝึกฝนเจรจาต่อรอง 15 กรณีศึกษา
    - ประเมินสถานการณ์
    - วิเคราะห์คู่เจรจา (พฤติกรรม เทคนิคที่ใช้ เป้าหมาย)
    - สังเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแนวทางเจรจาที่ได้เปรียบ
• การฝึกฝนเจรจาต่อรองเป็นทีม แบบทำงานจริง จากกรณีศึกษา
    - ศึกษากรณีศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์
    - ทำ SWOT Analysis
    - ทำแผนการเจรจาต่อรอง (ประเมินสถานะการณ์, กำหนดเป้าหมาย, สังเคราะห์แบบ LIM
    - ลงมือเจรจา
    - ประเมินผลการเจรจาเพื่อทำงานต่อไปโดยพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
• การฝึกฝนเจรจาต่อรองเป็นทีม แบบทำงานจริง จากกรณีศึกษา
    - ทำรายการ
• Q & A – ถามมา ตอบไป
• บทสรุป
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th