หลักสูตร การบริหารเวลาในการทำงาน (Time Management : Managing Your Time Effectively)
Code PE-025
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคร่งเครียดและเร่งรีบ
บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จึงมักประสบปัญหาการทำงาน
ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 
ซึ่งส่งผลโดยตรงทั้งต่อภาพรวมของแผนงานหรือธุรกิจที่ต้องประสบปัญหา
และผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สุขภาพ และการดำเนินวิถีชีวิตของบุคลากรเอง
ที่อาจเสียสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวไป

                      ดังนั้น การที่บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต 
จึงส่งผลให้ตัวบุคลากรเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
เกิดแรงกระตุ้นภายในในการสร้างหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ภายใต้ทรัพยากรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด
อีกทั้งส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขในงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
• ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลา (ผสมผสานหลักคิดวิถีพุทธ)
• ให้สามารถนำองค์ความรู้หรือเครื่องมือมาใช้ในการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• สอดแทรกวิธีการบริหารเวลาที่ดีเข้าไปในทุกมิติและขั้นตอนของการทำงาน
• กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
เนื้อหา
• ความหมายของเวลาและการบริหารเวลา
• ธรรมชาติของเวลากับการทำงาน
• บุคลิกคน 4 ประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบริหารเวลา
• พื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการบริหารเวลา          
• คนทำงานมืออาชีพกับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ     
• เทคนิคการบริหารเวลาในการดำเนินการประชุม
• เทคนิคการบริหารเวลาที่ดี                    
• เทคนิคการบริหารเวลากับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
• สรุปบทเรียนและถาม - ตอบ เพื่อคลายความสงสัย
วิทยากร
 • อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th