หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Boost Efficiency @ Work)
Code PE-026
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์ • สร้างกรอบความคิด เทคนิค และวิธีการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร
เนื้อหา
• สาเหตุที่ทำให้งานไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 
• 6 พฤติกรรมทำให้งานไม่สำเร็จ 
• ผลกระทบเมื่อเราปล่อยงานที่ไม่มีคุณภาพออกไปสู่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน  
• ความแตกต่างระหว่างประสิทธิผล(Effectiveness) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
• ผลกระทบจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลที่ส่งต่อตนเองและองค์กร
• เราจะ Boost up ประสิทธิภาพ 1 วันของเราและทีมได้อย่างไร 
• การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรด้วยแนวคิด ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
• แบบทดสอบความสามารถในการตัดสินใจตามแนวทางต้นทุนค่าเสียโอกาส
• ทำความเข้าใจกับการแยะแยะความสำคัญ/ความเร่งด่วนของงานแต่ละประเภท 
• Workshop : ฝึกแยกแยะความสำคัญในงานของท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันภายในทีม
• Workshop : เทคนิคและเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 
    - ลดปัญหาการผลัดวันประกันพรุ่ง “เอาไว้ก่อน” 
    - ลดปัญหาการทำงานผิดพลาด ซ้ำซ้อน
    - ลดเวลาการทำงาน แต่เพิ่มปริมาณงานที่มีคุณภาพ
    - ลดปัญหางานด่วน งานแทรก
    - ลดความเครียด เพิ่มคุณภาพชีวิต 
• เทคนิคการกำหนดมาตรฐานการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย
• ท่านจะรู้ว่าในแต่ละวันตั้งแต่เริ่มงาน – เลิกงานต้องทำอะไรช่วงไหนเพื่อให้งานสำเร็จ
• ถาม - ตอบ 
• สรุปการสัมมนา
วิทยากร
 • อาจารย์นพพล นพรัตน์
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th