หลักสูตร (Online) เขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (English eMail Writing in the Workplace)
Code CM-014.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
The course is a quick online course designed to help participants
to master the art of writing effective and perfect business emails
in terms of content, register, and language.
Participants will be provided with theoretical and situational exercises,
which are practically designed to fit their realistic business situations.
Individual works will be assigned.
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
Session 1

• Tips in Writing Business Emails 
   - Writing a meaningful subject line
   - Keeping the message focused and readable
   - Using appropriate language  
   - Showing respect and restraint
   - Distinguishing between formal and informal situations
   - Proofreading 
• Choosing the best approach
  - Transmitting positive, negative and persuasive messages
• Discussion & Exercises

Session 2

• Writing Routine Business Emails
  - Showing good wills  
  - Making announcements
  - Requests and replies  
  - Complaints and Adjustments
• Discussion & Individual Practice


Learning Methodology

Lecture on email writing techniques
Demonstrations of written examples
Editing and error-correction of written assignment
Individual work
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th