หลักสูตร (Online) สร้างทีมให้ขายได้ ขายดี เริ่มที่ Growth Mindset (Sales Success Starts With Growth Mindset)
Code SA-051.4
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย 
แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้
เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้ 
มิใช่เรื่องการสร้างและอบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน
หากแต่เป็น ‘การสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงาน’
 
ซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์
แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว 
การสร้าง ‘ทีมเสือ’ คงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่

หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset 
และความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาด
นอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรทั่วไปสามารถตอบสนองได้
วัตถุประสงค์ • ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset 
และพลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ
• ตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้
• เสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และความคิดเชิงบวกให้เกิดกับ
ทีมขายและการตลาด ผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้า
• เสริมสร้าง AQ (สติปัญญาแห่งความอดทน) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) 
ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร
เนื้อหา • Mindset, Skillset และ Toolset
• บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset
• แบบทดสอบ Growth Mindset และความคิดเชิงบวก
• วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
• ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA, ห่วงโซ่ BFTA
• ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขายและการตลาดเชิงรุก
• ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ
• การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท 
• การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาแต่ละประเภท
• การกำหนดเป้าหมาย และการสร้างความมั่นใจกับทีมงาน
• การตรวจสอบ IQ ทางการสื่อสารของท่าน
• การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการตลาดของท่าน
• เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า
วิทยากร
 • ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
  เวลา 10.00 - 15.00 น. : 4 ชม. : พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 2,200 บาท ลูกค้าทั่วไป 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น

  ยืนยันการจัดแล้ว

  รายละเอียดอื่นๆ

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่

  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th