หลักสูตร (Online) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากทุกที่ทุกเวลา (Boost Efficiency When Working from Anywhere)
Code PE-026.4
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
• สร้างกรอบความคิด เทคนิคและวิธีการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร เช่น เวลา สถานที่
เนื้อหา
Part 1

• New Normal ความปกติใหม่ในการทำงานที่เรากำลังเผชิญอยู่ 
• ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานแบบ 
• Work from Anywhere (WFA) กับการทำงานที่ Office
• ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน WFA 
• 6 พฤติกรรมขัดขวางการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
• ผลงานในช่วงวิกฤติ บอกอะไรกับเราและองค์กร

Part 2

• วิธีคิดของคนทำงานในยุค WFA 
• เราจะ Boost up ผลงานในแต่ละวันเราได้อย่างไร 
• การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรด้วยแนวคิด ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
• แบบทดสอบความสามารถในการตัดสินใจตามแนวทางต้นทุนค่าเสียโอกาส

Part 3

• ทำความเข้าใจกับการแยะแยะความสำคัญและความเร่งด่วนของงานแต่ละประเภท 
• Workshop : ฝึกแยกแยะความสำคัญในงานของท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันภายในทีม
• กิจกรรมทดสอบความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
• การประยุกต์ใช้แนวคิดความสำคัญและเร่งด่วนในการทำงาน WFA

Part 4

• Workshop : เทคนิคและเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 
  - ลดปัญหาการผลัดวันประกันพรุ่ง “เอาไว้ก่อน” 
  - ลดปัญหาการทำงานผิดพลาด ซ้ำซ้อน
  - ลดเวลาการทำงาน แต่เพิ่มปริมาณงานที่มีคุณภาพ
  - ลดปัญหางานด่วน งานแทรก - ลดความเครียด เพิ่มคุณภาพชีวิต
วิทยากร
 • อาจารย์นพพล นพรัตน์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 10.00 - 15.00 น. : 4 ชม. : พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 2,200 บาท ลูกค้าทั่วไป 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่

  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th