หลักสูตร (Online) การบริหารงานจัดซื้อแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 (New Purchasing Trends in 21st)
Code PC-019.4
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
การบริหารจัดการงานจัดซื้อและจัดจ้างองค์กร
จะต้องมีวิวัฒนาการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ไปตามยุคสมัยของโลกอุตสาหกรรมใหม่ๆ
เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดให้ทำงาน
อย่างไร้รอยต่อ ราบรื่น ไม่มีปัญหา สร้างผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจ
วัตถุประสงค์ • ถ่ายทอดแนวทางวิธีการทำงานจัดซื้อแบบใหม่ สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมแบบ 4.0 
และการทำงานตามมาตรฐานสากลใหม่ ISO 20400/2017 (Sustainable Procurement) 
เตือนใจให้นักจัดซื้อเตรียมตัวให้พร้อมเข้ากับองค์กรที่จะเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างและการทำงาน ”ใหม่” เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เนื้อหา
Session 1

• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21
• วิวัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต
• รูปแบบการทำงานจัดซื้อของ Industry 4.0
• ชมวีดิทัศน์
• Group Exercise และ Experience Sharing

Session 2

• รูปแบบการจัดซื้อทำงานของมาตรฐานสากล ISO 20400/2017
• ทักษะและความชำนาญที่นักจัดซื้อจะต้องมีเพื่อใช้ทำงานในอนาคต
• จัดทำรายการเตรียมตัวสำหรับการทำงานใหม่
• ชมวีดิทัศน์
• Group Exercise และ Experience Sharing
• Q & A – ถามมา ตอบไป
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
  เวลา 10.00 - 15.00 น. : 4 ชม. : พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 2,200 บาท ลูกค้าทั่วไป 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่

  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th