หลักสูตร (Online) เปลี่ยนข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้าเป็นความประทับใจ (Handling Customer Complaints)
Code SE-020.2
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริการ
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์ • ตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการ สร้างแรงบันดาลใจการบริการ
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับมือข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า 
เนื้อหา • ความสำคัญของการแข่งขันในธุรกิจบริการ
    -  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหัวใจการบริการ 
    (Delighted – Satisfaction - Dissatisfaction)
    -  Hospitality = Standard + I Care You. 
    เพื่อสร้างความประทับใจผู้รับบริการ
• การจัดการข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า  
    - ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า
    - สาเหตุข้อโต้แย้งและคำร้องเรียน
    - เทคนิคการตอบ “ไม่” ด้วยคำว่า “ได้”
• กลยุทธ์การรับมือเรื่องร้องเรียน
    - WE LAA 3T Model : กลยุทธ์รับมือเรื่องร้องเรียน
         T1 ตอบ/อธิบายตามมาตรฐาน standard
         T2 ทำมากขึ้น รับเรื่อง ประสานงาน Do more than
         T3 ตัวช่วย Helper
    - 5 Step เพื่อการต่อรอง
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 10.00 - 12.00 น. : 2 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 1,100 บาท ลูกค้าทั่วไป 1,400 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่

  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th