หลักสูตร (Online) เปลี่ยนเพื่อไปต่อ สำหรับชีวิตและการทำงาน (A Chance to Change : Make the Move)
Code PE-024.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
• เข้าใจหลักคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก กระบวนทัศน์ของการพัฒนา การทำงานของตนเองและทีมงาน

รูปแบบการสัมมนา

• แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และร่วมอภิปรายเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เนื้อหา
• รูปแบบกระบวนการคิดที่มีผลต่อการพฤติกรรมของตนเอง
• มนุษย์ส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
• เราเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของคนได้ด้วยวิธีการใด
• รูปแบบและพฤติกรรมของ Proactive change
• การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกมีผลกระทบอย่างไรต่อตนเองและทีมงาน
• แบบทดสอบ : ท่านจะรับมืออย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
• ร่วมวิเคราะห์ 9 สไตล์ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
วิทยากร
 • อาจารย์นพพล นพรัตน์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 12.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)

  1

  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ


  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th