หลักสูตร การทำงานข้ามสายงานให้ได้ผลดีและเยี่ยมในยุค New Normal (Cross Functional Team New Normal)
Code CM-025
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
• ผลงานองค์กรบรรลุเป้าหมาย
• การทำงานข้ามสายงานราบรื่นรวดเร็ว
• ร่วมมือกันผลักดันให้งานองค์กรสำเร็จ
• ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
เนื้อหา
• ยุค New Normal กับ ความสำคัญการทำงานให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว
• Cross Functional กับ เป้าหมายองค์กรร่วมกัน 
• ปัญหาและสาเหตุของการทำงานร่วมกัน
• Agility Mindset คุณสมบัติของผู้ทำงานข้ามสายงานยุคใหม่
• บทบาทหลักของคนทำงานข้ามสายงาน
    - เป้าหมายและข้อจำกัดของหน่วยงานอื่น
• ทักษะการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล
    - การสร้างสัมพันธภาพ
    - การสื่อสารกับคนต่างสไตล์ 
    - การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ราบรื่น
         - Outward Mindset 
• แนวทางการทำงานร่วมกันให้สำราญงานสำเร็จ
    - การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
    - ศิลปะ Please Care กับการทำงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
    - Tools การแก้ปัญหาอย่าง Win Win
• บทเรียนต้องห้ามในการทำงานร่วมกัน
• Do & Don’t การทำงานข้ามสายงาน
วิทยากร
  • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
  • วันที่สัมมนา
    เวลา 9.00 - 16.00 น.
    สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
    อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
    1
    โปรโมชั่น

    รายละเอียดอื่นๆ

    *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

    สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
    สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
    http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

    รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
    ใบลงทะเบียน: Download .xls
    สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
    หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
     
     
     
    Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
    Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th