หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่ (A Future Purchaser : Ready for the New Normal)
Code PC-020.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ
ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงทั้งในประเทศและทั่วโลก
ทำให้เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยน
”แผนแม่บท” (Master Plan) ขององค์กรโดยด่วน

เพื่อตอบสนอง “ความต้องการใหม่” (New Demand) 
ที่เรียกว่า “มาตรฐานใหม่” (New Normal) ของลูกค้า
และลดต้นทุนทุกฝ่ายในองค์กรรวมทั้งแผนกจัดซื้อจะต้องร่วมกันทำงาน
ตามแผนแม่บทใหม่นี้ให้ได้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
วัตถุประสงค์
• ให้นักจัดซื้อองค์กรทุกระดับและทุกตำแหน่งได้เห็น ทำความเข้าใจ 
ขบวนการ ขั้นตอน วิธีการปรับเปลี่ยนฝ่ายจัดซื้อตามแบบมาตรฐานใหม่
(New Normal Procurement) ตั้งแต่ การแก้ไขนโยบาย (Policy) 
กฎระเบียบ (Regulation) ขั้นตอนการทำงาน (Procedure) 
รายละเอียดของงาน (Job Description) ของพนักงานจัดซื้อทั้งหมด
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ น
เนื้อหา
• ภาพองค์รวมของโซ่อุปทานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• ภาพองค์รวมของโซ่อุปทานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
• การแชร์สภาพการทำงานที่ได้รับผลกระทบของนักจัดซื้อที่เรียนออนไลน์
• ขบวนการทำงาน”เปลี่ยนแปลง” (Change Management) Process)
• การประเมินผลหลังขบวนการ Change Management เพื่อปรับปรุง
• ถามตอบ
วิทยากร
วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม. : พัก 15 นาที 14.30-14.45 น.
สถานที่
อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 1,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น

รายละเอียดอื่นๆ

สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
ใบลงทะเบียน: Download .xls
สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
 
 
 
Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th