หลักสูตร โน้มน้าวใจลูกค้าอย่างไรให้ได้ยอด (Persuasive in Sales)
Code SA-052
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้จะมาช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้า
เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
ให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การตลาด ผู้สนับสนุนงานขาย ผู้ประสานงานขาย
ให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นและความสำคัญ
ในการติดต่อและประสานงานกับลูกค้า 

โดยเนื้อหาจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
• เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายสินค้าและบริการ
• สร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจลูกค้า
• สร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับลูกค้า
• เรียนรู้ถึงเทคนิคในการตอบคำถามและหักล้างข้อโต้แย้งต่างๆ ในการเสนอขาย
• เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในการสร้าง รักษาและขยายฐานลูกค้า
• สร้างทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจในการขาย
เนื้อหา
• Workshop “การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ”
• สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการซื้อสินค้าและบริการ
• เทคนิคการนำเสนอที่สร้างความประทับใจลูกค้า
• เทคนิคถามเพื่อการค้นหาความต้องการของลูกค้า 
• 2 เทคนิคการโน้มน้าวใจให้ประสบความสำเร็จ
• Workshop “การเลือกประเด็นเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า”
• Workshop “เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ”
• การหักล้างข้อโต้แย้งในการซื้อสินค้าและบริการ
• เทคนิคการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จ
• การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้า (B2B & B2C)
วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th