หลักสูตร สร้างทีมให้ขายได้ ขายดี เริ่มต้นที่ Growth Mindset (Sales Success Starts With Growth Mindset)
Code SA-051
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย 
แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้

เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้ 
มิใช่เรื่องการสร้างและอบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน
หากแต่เป็น ‘การสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงาน’ 

ซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์
แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว
การสร้าง ‘ทีมเสือ’ คงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่

หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset 
และความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาด
นอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรทั่วไปสามารถตอบสนองได้
วัตถุประสงค์
• ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และพลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ
• ตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้
• เสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมขายและการตลาด ผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้า
• เสริมสร้าง AQ (สติปัญญาแห่งความอดทน) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร
เนื้อหา
• Mindset, Skillset และ Toolset
• บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset
• แบบทดสอบ Growth Mindset และความคิดเชิงบวก
• วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
• ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA, ห่วงโซ่ BFTA
• ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขายและการตลาดเชิงรุก
• ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ
• การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท 
• การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหาแต่ละประเภท
• การกำหนดเป้าหมาย และการสร้างความมั่นใจกับทีมงาน
• การตรวจสอบ IQ ทางการสื่อสารของท่าน
• การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการตลาดของท่าน
• เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า
วิทยากร
 • ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น
  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th