หลักสูตร (Online) 'อกาลิโก' กลยุทธ์และทักษะที่ทีมงานจัดซื้อต้องมีไว้ใช้งาน (Agalico : New Strategy and Skill)
Code PC-021.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรจัดซื้อและ Supply Chain
ความสำคัญ


การดำเนินงานและธุรกิจทั้งหลายมีเป้าหมายร่วมกัน คือ
การสร้าง “ความยั่งยืน” ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ดังจะเห็นได้จากองค์กรธุรกิจ SMEs ที่ได้เปิดดำเนินธุรกิจมานานนับร้อยปี
ในขณะที่มีองค์กรอื่นจำนวนไม่น้อยต้องปิดกิจการลงไปอย่างน่าเสียดาย
กุญแจความสำเร็จของการดำรงคงอยู่ คือ
กลยุทธ์องค์กรและทักษะความสามารถของพนักงาน
ที่สามารถทำงานช่วยเหลือองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
ตามแผนงานและ ‘กลยุทธ์’ ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านั่นเอง
วัตถุประสงค์
• ชี้ให้นักจัดซื้อองค์กรทุกระดับและทุกตำแหน่งได้เห็นทำความเข้าใจขบวนการ ขั้นตอน การทำงานของโซ่อุปทาน (การจัดซื้อจัดจ้าง) ทั้งภายใน (inbound) และภายนอก (outbound) องค์กร
• แสดงตัวอย่าง กลยุทธ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถนำไปใช้ในยามปกติและยามวิกฤต สนับสนุนแผนธุรกิจองค์กร
• แนะนำทักษะในงานจัดซื้อจัดจ้างที่นักจัดซื้อจะต้องมีและนำไปใช้ทำงานตาม “กลยุทธ์”
• เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นช่วยกันคิดและแชร์กลยุทธ์หรือทักษะที่ใช้ระหว่างกัน
เนื้อหา
• ขบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ SMEs ในสถานการณ์ปกติ
• ขบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ SMEs ในยามวิกฤต
• กลยุทธ์และทักษะในงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ‘อกาลิโก’
• การใช้กลยุทธ์และทักษะทำงานในสถานการณ์แตกต่างกัน
• การทำ Online Group Exercise & Work Experience Sharing Workshop
• บทสรุป

รูปแบบการสัมมนา

• Slide Presentation, interactive, 2-ways communications
• การทำกรณีศึกษาร่วมกัน
วิทยากร
 • อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
 • วันที่สัมมนา วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th