หลักสูตร (Online) การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target)
Code SA-009.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขาย
ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับ
และพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม
เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ว
จะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขาย
และสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่
เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้า
หรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง
การวางแผนการขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศ
จะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ • สร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายทั้งมือใหม่และผู้อาวุโสให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขายในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
• ติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั้งหลาย
• เพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหารายขื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบ
เนื้อหา • อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร
• Sales Mindset ที่ควรต้องมีเพื่อความอยู่รอดในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
• วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย และ SWOT Analysis
• ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
• การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของแมคคินเลย์
• หากขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบเต็ม 100% จะทำอย่างไรต่อไปดี
• อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย
• สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้ กฎ 20:80 ต่างจากกฏ 10:90 อย่างไร
• นักขายผู้รักษา/ทำลายสถิติ
• เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
• ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
• กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย
• องค์ประกอบและคุณสมบัติของการเป็นนักขายเชิงปรึกษา
• สูตรการสร้าง Sales Performance 
• การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ??
• การเรียนรู้พฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ
• กระบวนการของการขาย (Selling Process)
   การค้นหาชื่อลูกค้า (Prospecting) 
   การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ (Pre-Approach)
   การขอนัดพบลูกค้า (Approach) 
   การเสนอขายสินค้า/บริการ (Sales Presentation)
   การจัดการข้อโต้แย้ง (Objections) 
   การปิดการขายให้ได้ (Close Sales)
   การให้บริการหลังการขาย (Follow – up)
วิทยากร
 • ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th