หลักสูตร (Online) พูดให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง (Respectful Communication @ Work)
Code CM-019.3
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์ • รู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน  
• รู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมอารมณ์ในระหว่างการสื่อสาร 
• รู้เกี่ยวกับการเทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เนื้อหา • การสื่อสารกับความสำเร็จ
• ประเมินปฏิสัมพันธ์การสื่อสารของตนเอง
• การสื่อสารกับคนต่างวัย
• BEST Model เพื่อการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น 
• สนทนาอย่างไรไม่ให้ "พัง" 
• กฎการสนทนาเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์
• การตอบปฏิเสธด้วยคำว่า “ได้”
• ความขัดแย้งกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียน
• Workshop & Case Study
วิทยากร
 • อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 13.00 - 16.00 น. : 3 ชม.
  สถานที่
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)

  1

  โปรโมชั่น  รายละเอียดอื่นๆ
  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.) 
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th