หลักสูตร บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานบริการ (Personality & Commu. Lead to Great Service) รุ่น 10
Code SE-004
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการบริการ
ความสำคัญ

ในภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น...

การทำงานเพียงเพื่อให้งานสำเร็จและสมบูรณ์อาจไม่เพียงพอแล้วต่อการดำเนินธุรกิจ 

ทุกองค์กรต้องทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ

ที่เหนือความคาดหมายอีกด้วย 


"การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร" 

ที่ราบรื่นและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพจึงก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะทำให้ทีมงานสามารถส่งต่อความรู้สึกข้างต้นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าได้ 

ทีมงานทุกคนต้องสามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจกัน 

มีการให้ความร่วมมือในการรับและส่งไม้ต่อกันอย่างดี


หลักสูตรนี้จะกล่าวถึง "แนวทางในการสร้างความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

ต่อลูกค้า และต่อผู้ที่ต้องประสานงานด้วย" 

รวมถึง "แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของตนเอง 

เพื่อความสำเร็จของทั้งทีมงานและองค์กร" 


หากทีมงานทุกคนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางที่นำเสนอในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี 

องค์กรก็จะสามารถสร้างสรรค์งานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และที่สำคัญก็จะช่วยสร้าง "รอยยิ้มแห่งความประทับใจ" 

ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีใจบริการ “Service Mind”
เนื้อหา • ความสำคัญของบุคลิกภาพ
    - บุคลิกภาพ คือ ภาพลักษณ์ของเราและ เราเองเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
• “ใจบริการ” จุดเริ่มต้นของความประทับใจ
• แนวทางการสร้างการบริการเชิงรุกด้วยบุคลิกภาพและการสื่อสาร
• แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของตนเอง
   - การวางตัว การแต่งกาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพของตนเอง
     อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออก และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
• เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจด้วยบุคลิกภาพและการสื่อสาร
• การสร้างทัศนคติเชิงบวก แนวทางสู่บุคลิกภาพและการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ
• แนวทางในการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
• แบบทดสอบการวัดบุคลิกภาพและการสื่อสารของตนเองอย่างง่าย
• สรุป คำถาม คำตอบ
วิทยากร
 • อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
 • วันที่สัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
  เวลา 8.30 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  ยืนยันการจัดแล้ว :: เปิดรับอีก 10 ที่นั่ง

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th