หลักสูตร การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 24
Code CM-002
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร
ความสำคัญ

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง 

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารงานและกระบวนการทำงาน

ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันหลายหน่วยงานจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน

ในบางเรื่องหรือบางหน่วยงานมีงานที่คาบเกี่ยวกันเพิ่มขึ้น 


หลายองค์กรเกิดปัญหาความล่าช้า ความผิดพลาด 

ความขัดแย้งของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

ลักษณะงาน เป้าหมาย KPI หรือบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

ทำให้ขาดความร่วมมือที่ดีต่อกัน บางครั้งขีดเส้นความรับผิดชอบงานไม่ช่วยเหลือกัน

งานบางอย่างไม่มีเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (Gray Area)

แต่งานบางอย่างมีเจ้าภาพซ้ำซ้อนกัน

และเมื่อเกิดปัญหา ก็ไม่มีการช่วยเหลือกันแก้ไข 

ส่งผลให้ภาพรวมของงานสะดุด และขาดประสิทธิ รวมทั้งบรรยากาศการทำงานไม่ดี

                     

ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามสายงาน สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจกันและกัน เข้าใจเป้าหมายและข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน

ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทำให้งานของทุกหน่วยงานสำเร็จร่วมกันอย่าง Win Win 

ย่อมทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งมีบรรยากาศทำงานที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
• เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ภารกิจ KPI ของแต่ละหน่วยงาน และ ข้อจำกัดต่าง ๆ
• เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติของผู้ทำงานข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ
• เพื่อมีความรู้ ทักษะ การทำงานอย่าง win win และมีทัศนคติบวกในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีสัมพันธภาพดีต่อกัน
• เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานข้ามสายงานได้สำเร็จและมีความสุขในการทำงาน
เนื้อหา
•  ประโยชน์ของการทำงานข้ามสายงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
•  ปัญหาและสาเหตุหลักของการทำงานร่วมกัน กับ KPI ที่ล้มเหลว
•  คุณสมบัติของผู้ทำงานข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ
•  ทัศนคติ จุดเริ่มต้นผู้ทำงานข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ  
•  ความสามารถ (Competency) ของผู้ทำงานข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ 
•  ความรู้เกี่ยวความแตกต่างของคน ลักษณะงาน KPI และข้อจำกัดในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
•  ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคลิกภาพการสื่อสารของคนที่ทนกันไม่ได้
•  เทคนิคการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ
•  เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่าง Win Win 
•  เทคนิคการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความร่วมมือที่เป็นเลิศ
•  การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิผล
วิทยากร
 • อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา
 • วันที่สัมมนา วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th