หลักสูตร การวางแผนการขาย (Effective Sales Planning : The Maximizer of Your Target) รุ่นที่ 29
Code SA-009
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

เริ่มต้นทุกไตรมาสของปี...
ไปกับหลักสูตรอบรมสัมมนาคุณภาพหลักสูตรนี้ของเรา...

ที่มุ่งเน้นให้ทีมงานขายทุกคนมีทักษะในการวางแผนการขาย
ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นต้องการและจำเป็นอย่างยิ่ง
กับทั้งทีมงานขายมือใหม่หัดขับหรือแม้กระทั่งนักขายทหารผ่านศึกลายครามก็ตาม

เพราะหากทีมงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้ว
ย่อมทำให้สามารถบริหารและจัดการงานขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าทีมได้อย่างมากอีกด้วย
การวางแผนการขายที่ดี...ย่อมเป็นปราการด่านแรกที่ส่งผลให้ทีมงานทุกคน
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
และนั่นก็จะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามได้
คุณสามารถฝึกฝนทักษะพร้อมเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้...
ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสนามงานขายของเรา...

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสร้างความรู้และทักษะของทีมงานขายให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขาย • เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์ยุคใหม่ เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั่วไป • เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายและการวางแผนการขายแบบครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการหารายชื่อลูกค้าจนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลังการขายอย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21
เนื้อหา • วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
• การทำ SWOT Analysis สำหรับพนักงานขาย
• ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast, Sales Objective และ Sales Target
• การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
• การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย
• การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของแมคคินเลย์
• หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
• สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ  20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
• เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
• ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
• สูตรการสร้าง Sales Performance
• การทำ Sales Report & Sales Evaluation
(การสัมมนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา)
วิทยากร
 • ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น.
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th