หลักสูตร การขายเชิงผู้ให้คำปรึกษา (Become A Trusted Advisor By Using Consultative Selling) รุ่นที่ 17
Code SA-011
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการขาย
ความสำคัญ

การขายสินค้าในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต
เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น
และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบมากขึ้น 

ดังนั้นนักขายจึงไม่สามารถที่ใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค
เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว 
นักขายจะต้องเป็นมากกว่า "ผู้ที่เพียงเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า"
ด้วยการเป็น “นักขายเชิงที่ปรึกษา”

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขายมีเทคนิค
ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถที่จะให้คำแนะนำ
รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า

อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย
เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้สอคล้องกับความต้องการของตนเองให้มากที่สุดนั่นเอง
โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่องการนำความรู้จากการอบรมสัมมนา
ไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี
ซึ่งจะช่วยให้นักขายทุกท่านสามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้...

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ทราบถึงหลักการที่สร้างความสำเร็จในการขายเชิงที่ปรึกษา
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการขายเชิงที่ปรึกษา
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสร้างความสำเร็จในการเสนอขายให้สอดคล้องกับลูกค้าซึ่งมีความแตกต่างกัน
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานำเสนอขายอย่างนักขายมืออาชีพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาลดโอกาสของการนำเสนอขายที่ผิดพลาด


(ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถสร้างความสำเร็จในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

เนื้อหา

• นักขายยุคเก่า VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson)
• สิ่งที่ทำให้นักขายในยุคเก่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายยุคปัจจุบัน
• เรียนรู้เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
   o ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย
   o ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
   o ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
• เทคนิคการนำเสนอขายเชิงที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ
• ข้อมูลสำคัญของ “ลูกค้า” และ “คู่แข่งขัน” ที่นักขายต้องรู้ที่สร้างความสำเร็จในงานขาย
• Workshop “การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ”
• ศิลปะการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษาเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
• การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ
• เทคนิคการปิดการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษา
• ถาม - ตอบ

(รูปแบบในการฝึกอบรม :: บรรยายพร้อมการทำWorkshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง)

วิทยากร
 • อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 • วันที่สัมมนา
  เวลา 9.00 - 16.00 น
  สถานที่ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)
  อัตราค่าสัมมนา / ท่าน 1 ที่นั่ง : 4,800 บาท / 2 ที่นั่งขึ้นไป : 4,500 บาท
  1
  โปรโมชั่น

  รายละเอียดอื่นๆ

  *** ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437***

  สนใจสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าสัมมนาสำหรับหลักสูตรนี้
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่....
  http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/downloads/download_38.xls

  รายละเอียดหลักสูตร: Download .pdf
  ใบลงทะเบียน: Download .xls
  สอบถามเพิ่มเติม 02-910-2830, 080-776-4072, 081-107-6080 (9.00 - 17.00 น.)
  หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com
   
   
   
  Copyrights 2009 People Synergy All Rights Reserved.
  Tel : 0-2910-2830 Fax : 0-2910-2837 E-mail : info@people-synergy.co.th